Ar žinote, kad ?
Pirmieji Šilutės rajone Magdeburgo teises gavo Žemaičių Naumiestis, Vainutas ir  Degučiai (1792 metais ).


Apklausa
Kaip vertinate naująjį puslapio dizainą?

 Geras
 Prastas
 Puikus
 Senasis buvo geresnis


Kolektyvai


Degučių dramos mėgėjų kolektyvas.

Kolektyvas savo veiklą vysto nuo 1996 m. Daugiausia statomi buitiniai spektakliai. Pastatytos 8 pjesės. Paskutiniais metais žiūrovams buvo pristatyti pagal V. Krėvę ,,Pas dangaus vartus”, ,,Žemaitukas”režisuoti veikalai. 2004 m. pradėtas statyti V. Rimkevičiaus veikalas ,,Balius pirtyje”.
Degučių dramos kolektyvas kasmet paruošia po spektaklį.2007m. kolektyvas pastatė A.Tarasonio komediją “Meilės eleksyras “.Ją parodė savo kaimo bendruomenei bei aplinkinių seniūnijų gyventojams. Šiemet kolektyvas ,tęsdamas savo veiklą, vaidino Sofijos Kymantaitės – Čiurlionienės pjesę “Kuprotas oželis.” Kolektyvas kasmet dalyvauja rajoninėje dramos kolektyvų apžiūroje , tęsia draugystę su Usėnų dramos mėgėjais. Su jais keičiamasi spektakliais , organizuojami draugystės vakarai.Tokie dramos vakarai gausiai lankomi žiūrovų. Degučių dramos kolektyvo tikslas- žmonių laisvalaikio užimtumas,saviraiška. Dalyvavimas tokioje veikloje suartina skirtingų temperamentų ir gabumų žmones.
Dramos mėgėjų kolektyvui vadovauja Nijolė Stanelienė

Adresas:
Degučių kaimas
Degučių kaimo bendruomenės namai
Šilutės rajonas
Telefonas 865251804Degučių kaimo folkloro ansamblis “Pilutė”.

Kolektyvas susikūrė 2000 metais rugsėjo mėnesį. Kolektyvo narių amžius nuo 6 iki 76 metų amžiaus. Ansamblis atlieka dainas, šokius, pasakojimus bei ratelius būdingus šiam kraštui. Kolektyvas koncertuoja ne tik seniūnijos ribose, bet ir įvairiose rajono vietose. Ansamblio gretose- žinomas bandonistas Petras Agintas Folkloro ansambliui vadovauja Adma Baltutienė.

Adresas:
Degučių kaimas
Degučių kaimo bendruomenės namai
Šilutės rajonas
Telefonas 865078091Folklorinis ansamblis ,,Kaukas”

Ansamblio pavadinimas ,,Kaukas” – tai lietuviško žodžio ,,aitvaras” žemaitiškas variantas. Folkloro kolektyvas ,,Kaukas“ susibūrė sąjūdžio ir tautos dvasinio atgimimo laikais. Vienu iš svarbiausių kolektyvo uždavinių yra žemaitiškojo Šilutės rajono krašto etninės kultūros duomenų rinkimas, sklaida, populiarinimas. Kolektyvo dalyvauja rajono kultūriniuose renginiuose, surinktą etnografinę medžiagą panaudojama kolektyvo programose.. Kolektyvas turi savo repertuare daug įvairios tematikos lietuvių liaudies folkloro lobių. ,,Kaukas“ turi savo tradicinę kapelą, kurią sudaro smuikas , armonika, kontrabosas, būgnas, kiti liaudies saviskambiai instrumentai. Ansamblis dalyvauja įvairiose folkloro renginiuose, koncertuoja seniūnijos bei rajono ribose. 2007 metais dalyvavome Lietuvos Dainų šventėje ,,Būties ratu“.
Kolektyvui nuo pat įsikūrimo vadovauja Valerijonas Krutikovas.


Adresas:

Pergalės aikštė 15
Žemaičių Naumiestis
Šilutės raj.
Tel. 8-441-59113Folkloro ansamblis ,,Lendra”.

Ansamblis ,,Lendra“ įsikūrė 2002 m., kurio veikloje dalyvauja vaikai, jaunimas bei vidutinio amžiaus žmonės, mėgstantys dainą, šokį, linksmą sąmojį. Kolektyvas garsina žemaitiškojo krašto papročius ir tradicijas, populiarina mūsų krašto įžymių praeities ir dabarties žmonių atminimą.
Vadovė– Adma Baltutienė

Adresas:
Pergalės a. 15
Žemaičių Naumiestis
Šilutės raj. 99207
Tel. 8-441-59113


Kaimiškos muzikos kapela “Žaliakalnis”.

Liaudiškos muzikos kapela ,,Žaliakalnis“ atlieka lietuvių liaudies ir autorinę kapelinę muziką. Turi paruoštas dvi programas po 0.5 val. Kolektyvą sudaro 12 muzikantų ir dainininkų. 8 iš jų turi muzikinį išsilavinimą.
Kolektyvas yra ne kartą dalyvavęs renginiuose ,,Grok, Jurgeli“, ,,Kretigėškė polka“ Kretingoje, Šilutės miesto šventėje, Bikavėnų kapelų šventėje ,,Grajykit, Bikavas žiogeliai“, TV laida ,,Gero ūpo“. 2007 metais ,,Žaliakalnis“ dalyvavo Žemaitijos zonos ,,Grok, Jurgeli“ kapelų šventėje Raseiniuose, 2008 metais atstovavome Šilutės rajoną Pirmajame Žemaičių festivalyje Telšiuose. Kapelai vadovauja Valerijonas Krutikovas.

Adresas:
Pergalės aikštės 15
Žemaičių Naumiestis
Šilutės rajonas
Tel. 8-441-59113


Moterų vokalinis ansamblis „Raskila“.

Žemaičių krašto etnokultūros centro vokalinis ansamblis RASKILA susikūrė 1980 metais. Kolektyve dainuoja 10 moterų.
Repertuare lietuvių ir užsienio kompozitorių vokaliniai kūriniai, sakralinė muzika, harmonizuotos lietuvių liaudies dainos ir jų išdailos. Kolektyvas daug koncertuoja, aktyviai dalyvauja rajono kultūriniame gyvenime.
2002 m. tapo sakralinės muzikos rajoninio konkurso “Giesmių giesmelė” laureatu, dalyvavo respublikiniame konkurse “ Šilų aidai” 2004 m. vokalinis ansamblis „Raskila“ rajoninėje vokalinių ansamblių apžiūroje „Atsiliepk dainoj“ pripažintas geriausiu rajono vokaliniu ansambliu.
Kolektyvui vadovauja Valerijonas Krutikovas.

Adresas:
Pergalės a. 15
Žemaičių Naumiestis
Šilutės rajonas
Tel. 8-441-59113


Teatras „Lamata”.

LamataŽemaičių Naumiesčio miestelyje 1992 m. susibūrė mėgėjiško teatro grupė. Nuo 2002 m. kovo mėn. vaidintojų kolektyvas vadinasi „ Lamata“. Teatras gyvuoja daugiau nei 10 metų. Nuo įsikūrimo pradžios teatre vaidino apie 30 vaidintojų – įvairių specialybių ir įvairaus amžiaus žmonės. Repertuare lietuvių dramaturgų kūriniai: „ Kuprotas oželis“, „ Mirta Činčibiraitė arba 1500 lt.“, „ Paskubėjo“, „ Nesusipratimas dėl kelnių “, „ Ženteliai“. Mėgėjų teatras savo spektaklius pristato ne tik Žemaičių Naumiesčio bendruomenei, Šilutės rajono teatro mylėtojams. Ne kartą spektaklius matė ir už rajono ribų. Taip pat kolektyvas organizuoja teatralizuotus renginius.
1996 m. teatras dalyvavo regioninėje mėgėjų teatrų šventėje „Pastogė - 1996“ ir vaidino S. Kymantaitės Čiurlionienės „Kuprotą oželį“, „Pastogė – 2002“ vaidino V. Bladykaitės spektaklį „Ženteliai“, „Pastogė – 2006“ pristatė spektaklį „Bobutės susipyko“ Kiekvienais metais „Lamatos“ tatras žiūrovams pristato po naują spektaklį. 2007 m. rajono mėgėjų teatrų apžiūroje „Lėkis-2007“ „Lamata“ buvo įvertinta kaip geriausias rajone teatro kolektyvas. Žiūrovams buvo pristatytas Keturakio-Vilkutaičio spektaklis „Prilips ožys liepto galą“. Šį spektaklį net aštuonis kartus mėgėjų teatras parodė rajono gyventojams. Spektaklį kolektyvas suvaidino Joninių šventėje ant Rambyno kalno. Jis buvo parodytas lietuvių ir lenkų projekto „Animator“ dalyviams. 2008 m. žiūrovai buvo pakviesti į naują premjerą „Šalaputris“ (pagal J. Gurauskio apysaką). Tai 1937 m. komedija apie meilę. Žemaičių Naumiesčio mėgėjų teatro „Lamata“ vadovė - Sonata Vilčiauskienė.

Kontaktai:
Sonata Vilčiauskienė
Telefonas -861529564, 8-441-59815
El. paštas: csoniav@gmail.com