Ar žinote, kad ?
Pirmieji Šilutės rajone Magdeburgo teises gavo Žemaičių Naumiestis, Vainutas ir  Degučiai (1792 metais ).


Apklausa
Kaip vertinate naująjį puslapio dizainą?

 Geras
 Prastas
 Puikus
 Senasis buvo geresnis


Muziejus


Muziejus1952 m. Žemaičių Naumiesčio vidurinėje mokykloje pradėjęs dirbti istorijos mokytojas Benediktas Orentas, vadovaudamas mokyklos kraštotyros būreliui, palaipsniui sukaupė tiek eksponatų, kad 1962 metais Lietuvos kraštotyros draugija, atidarytam mokyklos muziejui suteikė visuomeninio muziejaus statusą, o 1980 m. vasario 26 dieną Lietuvos kultūros ministerijos nutarimu Žemaičių Naumiesčio kraštotyros muziejui suteikė Liaudies muziejaus vardą. 1992m. Žemaičių Naumiesčio krašto muziejus tapo Šilutės kraštotyros muziejaus filialu. 2002 m. balandžio mėn. – VšĮ Žemaičių krašto etnokultūros centro padaliniu.
Muziejus savo ekspozicijose ir fonduose yra sukaupęs per 20 tūkst. eksponatų, atspindinčių buvusio Žemaičių Naumiesčio valsčiaus žmonių buitį, verslus, amatus, miestelio, mokyklų, tautinių ( lietuvių, žydų, lietuvininkų) bendruomenių ir kt.istoriją.
Muziejuje atskleista krašto istorija visos valstybės istorinės raidos kontekste. Nuo akmens amžiaus iki šių dienų.
Muziejuje eksponuojami ir saugomi vertingi archeologijos, etnografijos, istoriografijos, ikonografijos, tautodailės, numizmatikos ir kt. eksponatų rinkiniai.
Muziejaus ekspozicijoje atspindėta Lietuvos priešistorė, Lietuvos valstybės susidarymas, LDK XIII- XVIII a., Lietuva carinės Rusijos sudėtyje (1795 – 1915m.), Lietuva 1918-1940m., Lietuva Sovietų Sąjungos sudėtyje.
Etnografinėje ekspozicijoje įrengti žemaičių gyvenamųjų patalpų interjerai, rodomi Žemaičių Naumiesčio buvusio valsčiaus valstiečių verslai ir amatai, liaudies menas; gausi muziejuje saugomų UNESCO, paskelbtų pasaulio kultūros paveldo šedevrų – kryždirbystės – kolekcija.
Nuo 2002 metų muziejaus parodų salėse rengiamos teminės parodos, praplečiančios pastovios ekspozicijos kai kurias temas. Įvairiais būdais pristatoma naujausia muziejinė medžiaga, skatinama profesionalinio meno sklaida, vedamos teminės ekskursijos, apžvalginės ekskursijos po miestelį.

Muziejaus lankymo laikas:
Antradieniais- šeštadieniais 11 00-16 00

Adresas:
Pergalės a.17, LT- 99207
Žemaičių Naumiestis
Šilutės raj.
Telefonas 860379215