Ar žinote, kad ?
Pirmieji Šilutės rajone Magdeburgo teises gavo Žemaičių Naumiestis, Vainutas ir  Degučiai (1792 metais ).


Apklausa
Kaip vertinate naująjį puslapio dizainą?

 Geras
 Prastas
 Puikus
 Senasis buvo geresnis


Biblioteka


Žemaičių Naumiesčio biblioteka.


Renginys  bibliotekojeBiblioteka savo darbą Žemaičių Naumiestyje pradėjo 1937 m. pagal patvirtintas švietimo ministro viešųjų valstybinių bibliotekų taisykles. Naumiesčio biblioteka buvo priskirta prie trečios eilės bibliotekų. 1976 metais bibliotekų sistemoje įvykdžius centralizaciją, Žemaičių Naumiesčio biblioteka tapo Šilutės rajono centrinės bibliotekos filialu. Dabar – Šilutės rajono Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos filialas. Nuo 1940 iki 1978 metų bibliotekai vadovavo Lietuvos nusipelniusi kultūros – švietimo darbuotoja, šviesios atminties bibliotekininkė Jadvyga Verpečinskienė. Šiuo metu bibliotekoje dirba bibliotekininkės Danutė Bružienė ir Nijolė Rimkienė.

Žemaičių Naumiesčio filialas įsikūręs miestelio centre, teikia bibliotekines paslaugas miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojams. Bibliotekos fondą sudaro 18652 egz. spaudinių. Per metus vidutiniškai apsilanko apie 12000 lankytojų, skaito 662 skaitytojai, išduodama apie 18000 egz. spaudinių.

Biblioteka dalyvauja projektinėje veikloje, teikia projektus Lietuvos respublikos kultūros ministerijai, Šilutės rajono savivaldybės Kultūros rėmimo programai. Paskutiniais metais vykdyti projektai: „Biblioteka – tai nuolatinis dėmesys skaitytojams…“ (2007), „Biblioteka – tai atviras idėjų stalas, prie kurio kviečiami visi...“ (2006), „Kalbos atveria duris bendravimui“ (2005). 2002 metais bibliotekoje atidarytas aljanso ,,Langas į ateitį” viešojo interneto centras. Bibliotekos lankytojams įrengtos keturios kompiuterizuotos darbo vietos.

Miestelio biblioteka kviečia bendruomenę į susitikimus su rašytojais, organizuoja profesionalaus ir mėgėjiško meno parodas, renginiais pažymi žymių kraštiečių, literatūros ir meno veikėjų jubiliejines datas, pristato vietos literatų kūrybą, etninį paveldą.

Biblioteka aktyviai dalyvauja Žemaičių Naumiesčio bendruomenės gyvenime: akcijose, renginiuose, bendruose projektuose, nevyriausybinių organizacijų veikloje, palaiko ryšius su kraštiečiais gyvenančiais Lietuvoje ir užsienyje. Bibliotekos darbuotojos talkina leidžiant naumiestiškių laikraštį „Svečias“.

Paslaugos:
Žemaičių Naumiesčio bibliotekoje veikia 14 vietų skaitykla, biblioteka suteikia galimybę nemokamai naudotis knygomis, periodiniais leidiniais, informaciniais leidiniais, tradiciniais ir elektroniniu katalogais bei kartotekomis, kompaktiniais diskais, vaizdo ir garso dokumentais, vartotojai apmokomi kompiuterinio raštingumo pagrindų, bendruomenės jaunieji nariai gali klausytis muzikos, pasižiūrėti kino filmų.
Mokomos paslaugos yra šios: kopijavimas, dokumentų spausdinimas, skenavimas.

Darbo laikas:
Pirmadieniais – 9.00–18.00 val.
Pietų pertrauka - 12.00-13.00 val.
Antradieniais – penktadieniais – 9.00–18.00 val.
Šeštadieniais – 10.00–16.00 val.
Sekmadienis – nedarbo diena.
Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena.

Adresas:
Pergalės a. 15, Žemaičių Naumiestis. Žemaičių Naumiestčio seniūnija, LT-99207, Šilutės rajonas
Telefonas: (8~441) 59-101
El paštas: z.naumiestis.biblioteka@silutevb.ltDegučių kaimo biblioteka.


Biblioteka įkurta 1946 m. Nuo 1976 m. , įvykdžius bibliotekų centralizaciją, Degučių biblioteka tampa Šilutės rajono centrinės bibliotekos filialu, o nuo 1995 m.- Šilutės rajono Fridricho. Bajoraičio viešosios bibliotekos filialas. Biblioteka įsikūrusi Degučių kaimo bendruomenės namuose. 2002 m. bibliotekai padovanotas kompiuteris, įrengta interneto prieiga.

2008 Degučių filiale įrengtas Viešojo interneto prieigos taškas, kur lankytojai gali naudotis 5 kompiuterizuotomis darbo vietomis. Biblioteka turi 7344 egz. spaudinių fondą, per metus išduoda apie 5563 egz .spaudinių, apsilanko apie 5028 lankytojai. Lankytojus aptarnauja bibliotekininkė Elena Dragūnienė.

Veikia skaitykla, rengiamos literatūros ir vaikų darbų parodos, vyksta kultūros renginiai. Biblioteka suteikia galimybę nemokamai naudotis šiomis paslaugomis: knygomis, periodiniais, serialiniais, informaciniais leidiniais esančiais bibliotekoje; tradiciniais ir elektroniniu katalogais ir kartotekomis.

Mokomos paslaugos yra šios: internetas, dokumentų spausdinimas.

Darbo laikas:
Pirmadieniais – penktadieniais 9.00 -18.00 val.
Pietų pertrauka 12.00 – 13.00 val.
Šeštadienis, sekmadienis – nedarbo dienos.
Paskutinė mėnesio darbo diena - sanitarinė diena.

Adresas:
Plaškuoto g. 2, Degučių k.
Žemaičių Naumiesčio sen. LT-99216,
Šilutės r.
Telefonas: 8 441 70113
El paštas: deguciaibiblioteka@silutevb.lt