Ar žinote, kad ?
Pirmieji Šilutės rajone Magdeburgo teises gavo Žemaičių Naumiestis, Vainutas ir  Degučiai (1792 metais ).


Apklausa
Kaip vertinate naująjį puslapio dizainą?

 Geras
 Prastas
 Puikus
 Senasis buvo geresnis


Žemaičių Naumiesčio gimnazija


Mokyklos ištakų Žemaičių Naumiesčio reikėtų ieškoti XVII amžiuje. Faktais patvirtinta Naumiesčio mokyklos istorija siekia XVIII amžių.Vidurinės mokyklos istorija prasideda 1921 m. Jos reikėjo aplinkiniams miesteliams tai: Vainutui ir Kvėdarnai, motyvuodami tuo, kad dėl neturto į toli esančias mokyklas daugelis negali pasiųsti savo vaikų.To iniciatoriai buvo D. Markvaldas, J. Diglis, J. Idzelis pasižadėjo paaukoti mokyklai po 200 ir daugiau auksinių. Mokykla buvo įkurta Dominyko Markvaldo name. Vėliau mokyklos išlaikymu rūpinosi ministerija.

Keičiantis istorinėms aplinkybėms, keitėsi mokyklos statusas ir adresas. 1929 metais mokykla uždaryta. 1939 metais Klaipėdos kraštą okupavus Vokietoijai, vėl iškilo būtinybė atkurti šešių klasių progimnaziją, kuri dar po dešimtmečio pertvarkoma į vidurinę, vienuolikos klasių mokyklą. 1952 m. išleista pirmoji abiturientų laida. 1970 m.vidurinė mokykla persikėlė į naujus rūmus, Dariaus ir Girėno gatvėje. 1990 m. mokykla neteko anksčiau jai suteikto M. Junčo-Kučinsko vardo. 2002 m. pavasarį mokykla išleido 51-ąją abiturientų laidą, o kartu ir pirmąją laidą, parengtą pagal profiliuoto mokymo metodiką. Per 80 mokyklos gyvavimo metų mokykloje dirbo 24 direktoriai.

Mokykloje mokosi 390 mokiniai, dirba 43 mokytojai. Žemaičių Naumiesčio vidurinė mokykla ruošiasi tapti gimnazija. Mokyklai vadovauja Liudvikas Genys.

Adresas:
Dariaus ir Girėno g. 17
Žemaičių Naumiestis
99207 Šilutės raj.
Telefonas 8-441-59631

El.paštas: vidmok@znaumiestis.silute.lm.lt
Tinklapis: www.znaumiestis.silute.lm.lt