Ar žinote, kad ?
Pirmieji Šilutės rajone Magdeburgo teises gavo Žemaičių Naumiestis, Vainutas ir  Degučiai (1792 metais ).


Apklausa
Kaip vertinate naująjį puslapio dizainą?

 Geras
 Prastas
 Puikus
 Senasis buvo geresnis


Organizacijos


Žemaičių Naumiesčio kraštiečių draugija.


Šilutės rajono, Žemaičių Naumiesčio kraštiečių draugija įkurta 1998 m. birželio mėnesį. Šio sumanymo iniciatorė – filologijos mokslų daktarė Janina Vaičiulytė – Janavičienė, kilusi iš Makių kaimo, Žemaičių Naumiesčio seniūnijos. Ilgą laiką kraštiečiams vadovavo šviesios atminties istorijos mokytojas, žinomas kraštotyrininkas Benediktas Orentas. Šiuo metu kraštiečių draugijai vadovauja geologijos mokslų daktaras Zigmas Malinauskas.

Svarbiausi draugijos uždaviniai:
- Telkti kraštiečius Lietuvoje ir už jos ribų;
- Saugoti istorines ir kultūrines vertybes;
- Rinkti medžiagą ir išleisti knygą apie Žemaičių Naumiesčio valsčių, žmones ir jų veiklą;
- Aktyviai dalyvauti bendruomenės renginiuose, minint iškilius kraštiečius, įvykių datas.

2000 m. draugijos ir autorių kolektyvo lėšomis buvo išleistas Žemaičių Naumiesčio literatų poezijos rinkinys „ Mes dainuojam prie Šusties“. Knygoje pristatoma A. Anuškevičiūtės – Jankienės, V. Baltučio, I. Čiužauskaitės, J. Danio, J. Valančiūtės – Dyglienės, V. Gocento, J. Gocento, G. Vaičiūtės – Marksienės, V. Nausėdos, M. Siliūtės – Malakūnienės, S. Stanelio, B. Šikšniaus, R. Dambrauskaitės – Šveikauskienės, L. Vasiliauskaitės – Gečienės, Z. Vingytės – Žvirblienės kūryba.

Kontaktai:
Zigmas Malinauskas
Telefonas 865089043
zigmasmalinauskas@yahoo.com


Medžiotojų klubas ,,Šustis”


Medžiotojų klubas ,,Šustis” įsikūrė 1962 metais. Jau 25 metai klubui vadovauja Rimvaldas Dobilinskas. Klube yra per 40 narių. Klubo tikslai yra rūpintis medžiojamosios faunos apsauga, globa ir reprodukcija, puoselėti medžioklės kultūrą ir tradicijas, organizuoti racionalias ir kultūringas medžiokles, propaguoti gamtosaugos idėjas.
Medžiotojų klubas nuomoja medžioklės plotus, kuriuose organizuoja medžiokles ne tik savo nariams, bet ir kitiems Lietuvos medžiotojams bei užsienio svečiams; rengia talkas, konkursus, parodas; gamina įvairias medžioklei reikalingas priemones, suvenyrus; kaupia mokslinę, informacinę, mokomąją literatūrą medžioklės klausimais

Adresas:
Makių kaimas
Žemaičių Naumiesčio seniūnija
Šilutės rajonas
Tel. 8441-43719; 8441-59687


Sporto klubas ,,Pilupis“


Sporto klubas ,,Pilupis“ Žemaičių Naumiestyje įsteigtas 1993 metais, Klubo pavadinimas kilo nuo Pilupio upelio, kuris teka pro Žemaičių Naumiesčio seniūnijos Venskų piliakalnį. Klubo nariai – tai apie 50 miestelio ir seniūnijos sporto aistruolių, kurie domisi krepšiniu, futbolu, tinkliniu bei lengvąja atletika. Krepšinio komanda ,,Pilupis“ dalyvauja rajono krepšinio pirmenybėse. Krepšinio komanda ,,Pilupis“ dalyvauja ir Lietuvos mažųjų miestelių lygoje. 2008 m. dalyvavo Rimanto Cibausko krepšinio taurės turnyre, iškopė į finalą ir užėmė antrą vietą. Komandai vadovauja Raimondas Petkevičius.


Krepšinio sporto klubas ,,Naujas parkas“

2005 metais įsikūrė krepšinio sporto klubas ,,Naujas parkas“. Klubo - vadovas Arūnas Pupšys. ,,Naujas parkas” yra daugelio varžybų nugalėtojas netik Šilutės rajono pirmenybėse, bet ir už jo ribų. Komanda 2005 metais tapo Šilutės krepšinio pirmenybių mero taurės nugalėtoja, 2006 metais - Klaipėdos miesto krepšinio pirmenybių 2 vietos laimėtoja, 2007 metais - Šilutės rajono krepšinio pirmenybių mero taurės 2 vietos nugalėtoja, 2007 metų - Rimanto Cibausko taurės nugalėtoja.


Gerumo namai


Prie Žemaičių Naumiesčio bendruomenės veikia Gerumo namai, kurių tikslas paremti sunkiai besiverčiančius asmenis ir šeimas, padėti ištiktiems nelaimės ar sunkios ligos atveju. Pagrindiniai šių namų rėmėjai yra Vokietijos Cuxhaven diakonijos namai, vietos gyventojai ir rėmėjai. Savanoriškumo pagrindais dirba 8 moterys. Gerumo namams vadovauja Ramutė Šveikauskienė.

Adresas
Pergalės a. 19
Žemaičių Naumiestis LT99207
Šilutės rajonas
Telefonas 8-441-46276