Ar žinote, kad ?
Pirmieji Šilutės rajone Magdeburgo teises gavo Žemaičių Naumiestis, Vainutas ir  Degučiai (1792 metais ).


Apklausa
Kaip vertinate naująjį puslapio dizainą?

 Geras
 Prastas
 Puikus
 Senasis buvo geresnis


Žemaičių Naumiesčio bendruomenė


Žemaičių Naumiesčio bendruomenės gimtadieniu laikytina 2003 metų sausio 20 diena. Tada naumiestiškių susirinkime nutarta įkurti bendruomenės centrą “Žemaičių Naumiesčio bendruomenė”. Jį įkūrė 24 narių grupė. 2003-2005 metais bendruomenei vadovavo Sonata Vilčiauskienė, 2005-2008 – Virginija Judžentienė. Nuo 2008 m. bendruomenės pirmininkė- Nijolė Rimkienė. Šiuo metu bendruomenės centro veikloje dalyvauja 39 nariai, veiklą koordinuoja 7 žmonių taryba, kurią sudaro Vaidilutė Dūdienė, Liudvikas Genys, Alma Pupšienė, Nijolė Rimkienė, Irena Šarmavičienė, Virginija Tamašauskienė, Sonata Vilčiauskienė.
Mūsų bendruomenės tikslas - burti narius įvairiems, naudingiems darbams, skatinti bendruomenės narių kūrybiškumą ir saviraišką, dalyvauti savivaldoje ir demokratijos kūrime, kviesti bendruomenę dalyvauti gerinant gyvenimo kokybę, tam panaudojant įvairių fondų teikiamą paramą. Laimėti ir įvykdyti Atviros Lietuvos Fondui, Lietuvos žemės ūkio ministerijai, Lietuvos kultūros ministerijai, Šilutės savivaldybei teikti projektai. Aktyvių bendruomenės narių iniciatyva organizuojami įvairūs renginiai (labdaros akcijos, Motinos dienos, Padėkos šventės, įvairios talkos ir kt.), kiekvieną rudenį renkami gražiausiai besitvarkančių sodybų šeimininkai. Bendruomenė dalyvauja asociacijos „Lamatos žemė“ veikloje, stengiasi užmegzti ir palaikyti ryšius su visomis miestelyje veikiančiomis įstaigomis ir organizacijomis. Bendruomenės veiklą ir iniciatyvas joms pritaria ir visada palaiko Žemaičių Naumiesčio seniūnas Jonas Budreckas.
Bendruomenė atvira visiems, kurie sutinka su įstatais ir ruošiasi prisidėti juos įgyvendinant.

Adresas:
Pergalės a. 17
Žemaičių Naumiestis
99207 Šilutės raj.
Tel. mob. 861244063
El. paštas:  nrimke@gmail.com